نویسنده : yousef rezazadeh
موضوع :
1399/02/04
نویسنده : yousef rezazadeh
موضوع : 1399/02/04

درواقع مونتاژ ماشین آلات فرآیندی را گویند که ( نام دیگر آن مونتاژ پیشرونده میباشد ) در آن

قطعات قابل تعوض ( معمولا ) به عنوان مونتاژ نیمه تمام از محل تولید

به محل اجرای کار اضافه می شوند، ( محلی که در آن قطعه ها به ترتیب تا زمانی که تولید نهایی

حاصل میشود، به ماشین آلات اضافه می شوند ) .

کیفیت راه اندازی و نصب ماشین آلات

در مونتاژ بخش های مختلف ماشین آلات و دستگاه های مختلف ، چیدممان و متصل کردن اجزای مختلف یک خط تولید عوامل بسیار تاثیری گذاری اند که در سلامت دستگاه ها و یا خط تولید و عملکرد و دوام آنها  بسیار مهم و نقش پذیر است.

شرکت نکس ماشین با استفاده از نیروهای متخصص در این زمینه مونتاژ ماشین آلات و راه اندازی خطوط تولید فعالیت مینماید.

فرآیند مونتاژ و راه اندازی شامل مرحله های مشاوره و مشورت ، بررسی نمودن استنادها ، تطابق دادن  و کنترل نمودن قسمت ها و اجزای ماشین آلات خط ( بعد و قبل از نصب ) ، فراهم نمودن قدرت الکتریکی ،  نصب و مونتاژ و تست طبق روشهای مهندسی میباشد.

دیگر پروژه های ما

مطالب مشابه :
برای این مطلب دیدگاه خود را ارسال کنید